.

Algymsa – tvorba webových stránek (Sokolov, Karlovarský kraj)

Tvorba webových stránek (Sokolov, Karlovarský kraj)

Vzájemná spolupráce

Když si u Algymsy objednáte webové stránky, tak dostanete kompletní řešení. Začnu s předstartovní analýzou (analýza stávající situace, možnosti do budoucna, marketingový pohled). Pak navrhnu rozvržení stránek a grafické provedení. Po schválení sestavím šablonu pro redakční systém, který naplním texty, tabulkami a obrázky. A nakonec spolu vyřešíme otázku aktualizace stránek a technickou stránku věci (správa domén, e-mailů a webhostingu).

Krok za krokem

Než se začne s tvorbou stránek, tak se spolu budeme řídit heslem “dvakrát měř, jednou řež”. Jako první se bude přemýšlet, až poté konat:

  • obsah (co všechno na stránkách bude);
  • struktura (jak budou stránky zorganizovány; menu, navigace);
  • aktualizace v budoucnu (kdo a jak bude udržovat stránky);
  • webhosting, elektronická pošta.

Výše uvedené body vytvoří závaznou osnovu pro další kroky tvorby webových stránek.

Vzhled stránek neboli jejich design navrhne buď Algymsa, anebo pro svého klienta nalezne vhodnou, již hotovou šablonu. Vybraný vzhled pak převedu na šablonu pro redakční systém.

Redakční systém je v dalším kroku připraven a čeká na obsah (texty, novinky, obrázky, tabulky, formuláře a další) a na speciální funkce (například diskusní fórum, fotogalerie a další).

Po zhotovení stránek následuje několik kol připomínkovacího řízení a po něm proběhne předání díla a platba.

Komunikace během výroby stránek

Webové stránky Algymsa zhotovuje v řádu týdnů. Nejdůležitějším faktorem je to, jak rychle s Algymsou komunikuje sám klient.

Klient může od samého počátku na neveřejné internetové stránce sledovat, jak se jeho stránky vyvíjejí.

Na začátku vzájemné spolupráce se po zhotovení předběžné analýzy stanoví rozpočet. Když je rozpočet klientem schválen, Algymsa jej bere jako závaznou pracovní osnovu. Pokud v průběhu tvorby stránek nastane důvod ke změně pracovní osnovy (a tedy i rozpočtu), ze všeho nejdříve se vše konzultuje s klientem.

Algymsa preferuje elektronický způsob komunikace (e-mail, telefonování), protože se osvědčil jako dostatečný. Za běžnou hodinovou sazbu však lze bez starostí realizovat osobní schůzky.

Placení

Pouze v ojedinělých případech vyžaduje Algymsa po klientech zaplacení zálohy. Většinou se platí při předání stránek klientovi.

Smlouva o dílo

Dle přání klienta můžeme sepsat smlouvu o díle.

Firma Algymsa sídlí v Sokolově a nabízí webové stránky a doplňkové služby. Hlavní předností Algymsy jsou rychlost a nízké ceny. Podívejte se na hotové stránky a osvěžte svou mysl čtením zápisníku.