.

Algymsa – tvorba webových stránek (Sokolov, Karlovarský kraj)

Tvorba webových stránek (Sokolov, Karlovarský kraj)

Elektronické podatelny

Vyhláška č. 496 /2004 Sb. o elektronických podatelnách stanoví postupy orgánů veřejné moci uplatňované při přijímání a odesílání datových zpráv prostřednictvím elektronické podatelny a strukturu údajů kvalifikovaného certifikátu, na základě kterých je možné podepisující osobu při přijímání datových zpráv prostřednictvím elektronické podatelny jednoznačně identifikovat.

Elektronické podatelny jsou upraveny rovněž v nařízení č. 304/2001 Sb., které provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu. Toto nařízení stanoví, že pokud pro orgány veřejné moci platí povinnost přijmout podání učiněné v elektronické podobě, je třeba přijmout následující organizačně technická opatření:

  • zřídí podle povahy a rozsahu své činnosti jedno nebo více pracovišť pro příjem a odesílání datových zpráv (dále jen “elektronická podatelna“) umožňující kromě jiného používání zaručeného elektronického podpisu,
  • zveřejní elektronické adresy svých elektronických podatelen a seznam kvalifikovaných certifikátů příslušných zaměstnanců nebo elektronické adresy, na nichž se kvalifikované certifikáty nacházejí, a formáty datových zpráv, které jsou způsobilé přijmout, a to na své úřední desce, popřípadě jiným vhodným způsobem, jakož i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Firma Algymsa sídlí v Sokolově a nabízí webové stránky a doplňkové služby. Hlavní předností Algymsy jsou rychlost a nízké ceny. Podívejte se na hotové stránky a osvěžte svou mysl čtením zápisníku.