.

Algymsa – tvorba webových stránek (Sokolov, Karlovarský kraj)

Tvorba webových stránek (Sokolov, Karlovarský kraj)

Elektronický podpis

Nařízením vlády č. 495/2004 Sb. se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu. Co toto nařízení říká?

Z různých zákonů vyplývá pro orgány veřejné moci povinnost přijímat a odesílat datové zprávy se zaručenými elektronickými podpisy prostřednictvím elektronické podatelny. Orgány veřejné moci mají za úkol:

 • provozují jednu nebo více elektronických podatelen; to se považuje za splněné rovněž v případě, kdy orgán veřejné moci dohodne s jiným orgánem veřejné moci, že bude přijímat a odesílat datové zprávy prostřednictvím jím provozované elektronické podatelny,
 • vybaví elektronickou podatelnu, pokud ji provozují, technickým a programovým vybavením, které slouží k zajištění postupů orgánu veřejné moci uplatňovaných při přijímání a odesílání datových zpráv prostřednictvím elektronické podatelny podle zvláštního právního předpisu, a
 • vybaví zaměstnance, kteří jsou oprávněni činit právní úkony v oblasti orgánů veřejné moci, kvalifikovanými certifikáty vydanými akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb, popřípadě pořídí pro zajištění některých postupů podle zvláštního právního předpisu kvalifikované systémové certifikáty vydané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb.

Orgán veřejné moci zveřejní na své úřední desce informace potřebné k doručování datových zpráv orgánu veřejné moci. Těmito informacemi jsou jednak tyto minimální technické údaje:

 • elektronická adresa elektronické podatelny a údaj o tom, zda je určena pro příjem všech datových zpráv nebo pouze datových zpráv určitého, předem stanoveného obsahu,
 • kontaktní údaje pro přijímání datových zpráv na technických nosičích,
 • případné další možnosti doručování datových zpráv, zejména prostřednictvím technického zařízení v sídle orgánu veřejné moci či v jeho organizačních jednotkách,
 • pravidla potvrzování doručení datových zpráv podle zvláštního právního předpisu2) včetně vzoru datové zprávy, kterou se doručení potvrzuje,
 • technické parametry datových zpráv, pro jejichž přijetí má elektronická podatelna technické a programové vybavení, a technické parametry technických nosičů, na nichž lze předávat orgánu veřejné moci datové zprávy,

a minimálně tyto procesní údaje:

 • postup orgánu veřejné moci v případě, že u přijaté datové zprávy je zjištěn výskyt počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci, nebo chybný formát zprávy, který může takovou škodu způsobit,
 • způsob vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny,
 • aktuální seznam zaměstnanců podle § 1 odst. 1 písm. c) s uvedením příjmení, jména, popřípadě jmen a zařazení těchto zaměstnanců a
 • seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči orgánu veřejné moci činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití uznávaného elektronického podpisu.

Firma Algymsa sídlí v Sokolově a nabízí webové stránky a doplňkové služby. Hlavní předností Algymsy jsou rychlost a nízké ceny. Podívejte se na hotové stránky a osvěžte svou mysl čtením zápisníku.