.

Algymsa – tvorba webových stránek (Sokolov, Karlovarský kraj)

Tvorba webových stránek (Sokolov, Karlovarský kraj)

Přístupnost

Nová pravidla přístupného webu pro účely novely zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb. jsou k dispozici k prohlédnutí na stránkách Pravidla přístupnosti. Podívejme se stručně na jejich obsah

Kapitola A: Obsah webových stránek je dostupný a čitelný

Netextové prvky (obrázky, objekty) s významovým sdělením musí mít svou textovou alternativu a informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, cookies a jiných doplňků na straně uživatele musí být dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků a stránky musí být standardně ovladatelné. Velikost písma musí být možné zvětšit alespoň na 200 % a zmenšit alespoň na 50 % původní hodnoty pomocí prohlížeče.

Práci s webovou stránkou řídí uživatel

Stránky mají fungovat v každém prohlížeči. Nové stránky (po kliknutí na odkaz) se mají do nových oken načítat jen v odůvodněných případech a uživatel na to musí být předem upozorněn.

Kapitola C: Informace jsou srozumitelné a přehledné

Texty na stránkách mají být psány srozumitelně a rozsáhlé obsahové bloky musí být rozděleny do menších výstižně nadepsaných celků.

Kapitola D: Ovládání webu je jasné a pochopitelné

Navigace na stránkách má být srozumitelná a jednotná. Rozsáhlejší webové stránky musí mít vyhledávání nebo odkaz na mapu webových stránek. Co se týče textu odkazů, ty musí výstižně popisovat cíl odkazu. Jestliže odkaz vede na jiný typ souboru, než je webová stránka, musí být odkaz doplněn sdělením o typu, případně o velikosti tohoto souboru.

Kapitola E: Kód je technicky způsobilý a strukturovaný

Značkovací kód musí být použit správně.

Kapitola F: Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Každá webová stránka musí vždy obsahovat prohlášení o tom, že forma uveřejnění informací je v souladu s touto vyhláškou (prohlášení o přístupnosti) nebo odkaz na toto prohlášení.

Firma Algymsa sídlí v Sokolově a nabízí webové stránky a doplňkové služby. Hlavní předností Algymsy jsou rychlost a nízké ceny. Podívejte se na hotové stránky a osvěžte svou mysl čtením zápisníku.