.

Algymsa – tvorba webových stránek (Sokolov, Karlovarský kraj)

Tvorba webových stránek (Sokolov, Karlovarský kraj)

Střet zájmů

Zákon o střetu zájmů č. 159/2006 Sb. upravuje

 • povinnost veřejných funkcionářů vykonávat svoji funkci tak, aby nedocházelo ke střetu mezi jejich osobními zájmy a zájmy, které jsou povinni z titulu své funkce prosazovat nebo hájit,
 • povinnost veřejných funkcionářů oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má,
 • omezení některých činností veřejných funkcionářů a neslučitelnost výkonu funkce veřejného funkcionáře s jinými funkcemi,
 • odpovědnost veřejných funkcionářů za porušení povinností stanovených tímto zákonem, včetně sankcí, které lze veřejnému funkcionáři za porušení těchto povinností uložit.

Kdo je onen veřejný funkcionář? Například

 • starosta obce a členové rady obce a kraje, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
 • člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn.

Rozumí se jím ale i vedoucí státní zaměstnanec, který je oprávněn vést na jednotlivém stupni řízení správního úřadu podřízené státní zaměstnance. Avšak pouze za určitých podmínek:

 • nakládá s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce operace ve smyslu zákona o finanční kontrole,
 • bezprostředně se podílí na přípravě a realizaci veřejných zakázek.

Veřejní funkcionáři mají ze zákony omezeny některé činnosti a některé zakázány. Veřejný funkcionář podává formou čestného prohlášení oznámení o osobním zájmu, o činnostech, o majetku, o o příjmech, darech a závazcích. Ttyo údaje jsou shromažďovány v registru oznámení, do kterého má právo na základě písemné žádosti každý bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru se lze dívat i elektronicky s použitím přiděleného uživatelského jména a hesla.

Vedení registru zabezpečují evidenční orgány, kterými jsou kromě jiných tajemník městského úřadu, tajemník obecního úřadu a v obcích, kde není tajemník obecního úřadu anebo také starosta.

Jak registr zajišťují obce? Buď mají vlastní (koupený) registr anebo využívají služeb krajských úřadů.. Příkladem budiž Karlovarský kraj.

Firma Algymsa sídlí v Sokolově a nabízí webové stránky a doplňkové služby. Hlavní předností Algymsy jsou rychlost a nízké ceny. Podívejte se na hotové stránky a osvěžte svou mysl čtením zápisníku.

Co na srdci, to na jazyku. Doufám, že o mě nezjistíte něco nepěkného ;-).

Meteleskumbleskum

 • Mike Jolley napsal pro WP plugin tak fenomenální, že jsem mu prostě musel poslat 10 liber jako poděkování. Download Monitor je správce dokumentů.

 • Kostelní Bříza.cz je pro mě srdeční záležitostí, a tak jsem jí ušil nový kabát.

 • Vylepšil jsem současnou verzi českého překladu pluginu Contact Form 7 (překlad bude vložen do archivu s pluginem) a – nebojme se sebechvály – podstatně jsem vylepšil překlad skvělé fotogalerie NextGEN. Prostor ke zlepšení ale u tohoto překladu stále je, a tak si na něj musíte počkat.

 • Reklamní plakát je tu, jak jinak než v brčálově zelené, podívejte se (obrázek).

 • Práce na stránkách Komory zubních techniků se přehouply do druhé poloviny.

 • V referencích přibyly dvoje stránky: penzion ve Skále a Hradní restaurace. Obé z Lokte.

 • Stránky zubní laboratoře Denteka jsou již spuštěny. Přechod z rámců, zpětné odkazy a SEO optimalizace zapůsobily: podívejte se na dotaz „zubní laboratoř karlovy vary“ na Seznamu a na Googlu.

 • Balíček Obecní web je hotové a připravené řešení pro obce do 5 tisíc obyvatel. Zasloužíte si pěkný web za dobrou cenu.

 • Balíčky pro správu webu vám zřejmě vyrazí dech.

Zápisník

Nejsem plátce DPH; uvedené ceny jsou konečné.
© 2008, 2009 Radovan Fišer. Kontakt: fiser@algymsa.cz, tel. 777 242 620.