.

Algymsa – tvorba webových stránek (Sokolov, Karlovarský kraj)

Tvorba webových stránek (Sokolov, Karlovarský kraj)

Zákonné povinnosti pro obecní web

České zákony ukládají webovým stránkám obcí několik povinností. V tomto článku je shrnu.

  • Webové stránky měst musejí mít úřední desku.
  • Webové stránky měst musejí obsahovat povinné informace.
  • Webové stránky měst musejí mít registr oznámení.
  • Webové stránky měst musejí mít elektronickou podatelnu.
  • Webové stránky měst musejí být přístupné.

Správní řád: úřední deska

Správní řád stanoví, že každý správní orgán (to jest včetně měst) musí mít úřední desku, jejíž obsah se zveřejňuje i na Internetu.

Podrobnosti včetně komentovaných příkladů jsou popsány v článku Svobodný přístup k informacím.

Svobodný přístup k informacím: povinné informace

Obce musí zveřejnit 17 bodový seznam povinných informací, jako jsou například:

  • telefonní a faxové číslo, úřední hodiny, adresa, číslo účtu, odkaz na e-podatelnu,
  • rozpočet, dokumenty, formuláře,
  • postup při životních situacích
  • příjem žádostí, předpisy, úhrady, ad.

Příklad: Karlovy Vary.

Podrobnosti jsou popsány v článku Svobodný přístup k informacím.

Střet zájmů: registr oznámení

Zákon o střetu zájmů stanoví, že určití funkcionáři (např. starosta obce, členové rady obce a další) mají povinnost umožnit veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce. K evidenci těchto informací slouží registr oznámení, který musí být přístupný i elektronicky.

Podrobnosti jsou popsány v článku Střet zájmů.

Elektronický podpis a podatelny

Obce mají většinou povinnost přijímat podání i elektronicky. Za tímto účelem musejí přijmout několik organizačně technických opatření. Celkově jde o to, aby zajistily zpracování e-mailů s elektronickým podpisem. Webové stránky tedy musejí obsahovat sekci Elektronická podatelna, kde bude zveřejněna příslušná e-mailová adresa a pravidla používání.

Dobré příklady: Ostrov, Mariánské Lázně.

Podrobnosti jsou popsány v článku Elektronické podatelny a Elektronický podpis.

Přístupný web

Webové stránky obcí musí obsahovat prohlášení o tom, že jsou v souladu s vyhláškou o přístupnosti (dobrý příklad: Ostrov). Ta stanoví všeobecná technická pravidla o tom, jak stránky mají fungovat. Například: Rozsáhlejší webové stránky musí mít vyhledávání nebo odkaz na mapu webových stránek.

Podrobnosti jsou popsány v článku Přístupnost.

Firma Algymsa sídlí v Sokolově a nabízí webové stránky a doplňkové služby. Hlavní předností Algymsy jsou rychlost a nízké ceny. Podívejte se na hotové stránky a osvěžte svou mysl čtením zápisníku.